Nahajališča

Articles

Šifrant Nahajališča
Nahajališča uporabljamo samo pri osnovnih sredstvih. Z izbiro nahajališča vodimo evidenco, kje se določeno osnovno sredstvo nahaja. Po nahajališčih se izpisuje tudi inventurna lista.V šifrantu lahko dodajamo, urejamo, brišemo in pregledujemo nahajališča.