Prejemki in izdatki

Articles

Šifrant Prejemki in izdatki
Prejemke in izdatke uporabljamo pri Blagajni. Na vsakem prejemku oziroma izdatku je določen konto na katerega program knjiži izbran dogodek.