Ceniki

Articles

Ceniki
Namen vnosa cenika je prilagoditev cen in drugih nastavitev artikla za izbrano stranko. V meniju Šifrant > Ceniki lahko dodajamo prodajne in nabavne cenike artiklov.