Pri vnosu računov je seznam odhodkov prazen

Navodilo velja za primer, če je pri vnosu prejetega računa seznam odhodkov prazen.

Pri vnosu prejetega računa program na spustnem seznamu prikaže samo odhodke, ki imajo v Šifrant > Odhodki označeno, da se uporabljajo (v stolpcu Uporaba imajo dodano kljukico).

Nasvet.

Označimo samo odhodke, ki jih uporabljamo. Program bo pri vnosu prejetih računov prikazal na seznamu le označene odhodke in jih bomo lažje našli.

Če želimo, da program na prejetem računu prikaže tudi odhodke, ki so označeni, da se ne uporabljajo, vnesemo znak # (lojtro) pred konto ali pred opis odhodka (na primer #4020 ali #elektrika). 

V tem prispevku