Osnovne možnosti prejetih računov

Articles

Vnos prejetega računa
V meni Prejeti računi vnašamo prejete račune od dobavitelja. Pri vnosu prejetega računa imamo možnost dodajanja prilog, kar nam omogoča prepis podatkov in olajša delo pri vnosu.
Urejanje prejetega računa
Urejamo lahko samo osnutke prejetih računov, torej tiste, ki smo jih shranili za kasnejše urejanje oziroma smo potrjeni račun preklicali. Program prikaže isto vnosno okno kot pri vnosu novega prejetega računa, zato lahko vse podatke popravimo oziroma spremenimo.
Hitri vnos (kopiranje) prejetih računov
Za hitrejši vnos lahko prejeti račun, ki ga nameravamo knjižiti po istem vzorcu kot prejšnjega, enostavno kopiramo.
Preklic prejetega računa
Če želimo spreminjati račun, ki smo ga že knjižili, ga moramo preklicati. Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.
Brisanje prejetega računa
Brišemo lahko le zadnji oštevilčen prejeti račun. Izbrisani bodo vsi zapisi prejetega računa.
Dobropis prejetega računa (storno)
Dobropis (storno) prejetega računa pripravimo tako, da vnesemo prejeti račun z negativnim zneskom.