Obračun nadomestil v času izrednih razmer - napoteni delavci

Navodilo je velja za pripravo obračuna plače za napotene delavce v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 od 13.3. do 31.5.2020


 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Na prvem koraku obračuna plače kliknemo Uredi in izberemo Plača za delo v času epidemije.
 3. Program samodejno odstrani kljukico pri polju Upoštevanje olajšave za dohodnino. Če v posameznem mesecu pripravimo samo en obračun plače, kljukico ročno ponovno dodamo. Več o obračunu dohodnine v primeru obračuna plače v dveh ali več delih.
 4. Na drugem koraku obračuna plače, pri napotenem delavcu, vnesemo enake vrste izplačil kot velja za običajen obračun plače za napotenega delavca. Več o običajnem obračunu plače za napotene delavce.
 5. S klikom na Naprej se pomaknemo za tretji korak obračuna plače. Program izpiše naslednje opozorilo:
 6. Kliknemo gumb Razdeli obračun.
 7. Na zadnjem koraku obračun plače zaključimo. Program prikaže gumb Razdeli plačo
 8. Program prikaže opozorilo ali želimo nadaljevati. Izberemo V redu.
 9. Z razdelitvijo program osnovni obračun plače izbriše (izbriše tudi dokumente in neplačane plačilne naloge) in pripravi dva nova osnutka obračuna plače, oba z vrsto dohodka 1002 in oprostitvijo plačila prispevkov PIZ:
  • Plača (Covid-19) (brez napotitev)
  • Plača (Covid-19) (samo napotitve).
 10. V kolikor pa organizacija ni upravičena do oprostitve plačila prispevkov PIZ, spremenimo razdeljeno plačo za napotitve tako, da na prvem koraku izberemo vrsto obračuna Plača. V tem primeru program pripravi REK obrazec z vrsto dohodka 1091, brez oprostitve plačila prispevkov PIZ.
 11. Ločena obračuna plače zaključimo.

Podjetja, ki so v času epidemije aktivna, bodo oproščena plačila prispevka za ZPIZ od 13. marca do 31. maja 2020.

Kaj program pripravi?

 • temeljnico,
 • plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačil,
 • plačilne naloge, 
 • REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1002 v kolikor je organizacija upravičena do oprostitve plačila prispevkov PIZ in REK-1 z vrsto dohodka 1091 za napotene delavce v kolikor organizacija NI upravičena do oprostitve plačila prispevkov PIZ za napotene delavce.
V tem prispevku