Obračun dohodnine, ko plačo obračunavamo v več delih

Pri izračunu akontacije dohodnine v več delih je zelo pomembno, da imamo na prvem koraku urejeni naslednji dve nastavitvi:

  • Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine. V tem primeru program preverja glede na datum izplačila plače že obračunane plače v istem mesecu izplačila in upošteva že obračunano dohodnino na tistih obračunih. Program sešteje vse že obračunane plače v istem obdobju izplačila in na skupno vrednost poračunava vrednost dohodnine. Če nastavitev ni vklopljena, program izračuna dohodnina vsakič znova po lestvici.  To pomeni, da če je nastavitev vklopljena bo izračunana dohodnina večja, če je izklopljena bo izračunana dohodnina manjša.
  • Upoštevanje olajšav. Ta nastavitev na obračun plače predlaga olajšavo iz nastavitev delavca. S to nastavitvijo lahko vplivamo na to ali se bo olajšava upoštevala pri plači ali ne. Če želimo da se olajšava upošteva polje označimo kljukico, če ne želimo da se upošteva odstranimo kljukico.

V povezavi z olajšavo je bistvena tudi vrednost olajšave v povezavi z vrednostjo osnove za dohodnino.

Osnova za dohodnino je nižja od olajšave za dohodnino

Pri izplačilu plače v dveh delih, če je osnova za dohodnino nižja od olajšave za dohodnino, je smiselno upoštevati olajšavo pri obračunu, kjer je osnova za dohodnino višja, kjer se bo tudi olajšava lahko pokoristila v celoti in zmanjšala osnovo za dohodnino. (to označimo s kljukico omenjeno zgoraj)

V kolikor je olajšava za dohodnino večja tako od prvega kot drugega obračuna, uporabimo na delavcu nastavitev za ročni vnos olajšave. Ročen vnos olajšave vnesemo v meniju Šifranti > Delavci, v zavihku Podatki za osebne prejemke > Podatki za dohodnino. Označimo polje Ročni vnos olajšave in vnesemo polovično vrednost olajšave (145,84 EUR) ter pripravimo oba obračuna s to nastavitvijo (pri obeh obračunih plače označimo na prvem koraku možnost upoštevanje olajšave). Ko zaključimo oba obračuna plače povrnemo nastavitve olajšave pri delavcu na prvotne nastavitve.

V kolikor pa je tudi polovična vrednost olajšave večja od osnov pri enem ali drugem obračunu, uredimo nastavitev pri delavcu za ročni vnos olajšave pred vsakim posameznim obračunom. Pri pripravi prvega obračuna vpišemo tolikšen del olajšave, da se bo lahko glede na osnovo za dohodnino v celoti odštela in obračun plače zaključimo. Nato pripravimo še drugi obračun plače in ponovno pri delavcu vnesemo takšen znesek olajšave, da se bo lahko glede na osnovo za dohodnino tudi pri drugem obračunu v celoti odštela ter obračun zaključimo. Pri obeh obračunih plače pa označimo na prvem koraku možnost upoštevanje olajšave. 

Pri delavcih, ki imajo zgoraj opisane posebnosti, pripravimo ločen obračun plače.

POZOR

Po končanih in zaključenih obračunih na delavcu povrnemo nastavitve glede olajšave, kot smo jo imeli pred obračunom plače.

V tem prispevku