Naknadna povezava prejetega računa z osnovnim sredstvom

Naknadno povezavo prejetega računa z osnovnim sredstvom uporabljamo v primeru, da smo vnesli prejeti račun za osnovno sredstvo preden smo »aktivirali« osnovna sredstva. Program prepiše nabavno vrednost na izbrano osnovno sredstvo. Pogoj je, da je na računu le en odhodek za osnovno sredstvo, sicer moramo prejeti račun preklicati in urediti odhodke.

 1. V meniju Knjigovodstvo aktiviramo Osnovna sredstva.
 2. V meniju Poslovanje > Prejeti računi na preglednici prejetih računov izberemo predhodno vnesen prejeti račun za osnovno sredstvo.
 3. Kliknemo na Povezava na osnovna sredstva.
 4. Na spustnem seznamu izberemo osnovno sredstvo in kliknemo na Potrdi.
  • Če osnovnega sredstva še nismo vnesli, ga lahko vnesemo na tem mestu s klikom na.
 5. Program poveže prejeti račun na vneseno osnovno sredstvo in pripiše nabavno vrednost na izbrano osnovno sredstvo. 

Prenos osnovnih sredstev v uporabo

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva izberemo zavihek Prvič v uporabo.
 2. V polju Prvič v uporabo izberemo datum.
 3. Označimo osnovno sredstvo, ki ga želimo prenesti v uporabo.
 4. Kliknemo na zapis V uporabo v orodni vrstici.
  • Naenkrat lahko označimo več osnovnih sredstev, ki jih prenašamo v uporabo na isti dan.


POMEMBNO

 1. Na prejetem računu je lahko le en odhodek s povezavo na osnovno sredstvo. Če jih je več, program gumba Povezava na osnovna sredstva ne prikaže. 
 2. Povežemo lahko le eno osnovno sredstvo. Če z računom povežemo OS 1 in naknadno naredimo povezavo na OS 2, v prometu OS 1 ni več vrstice Nova nabava.
 3. Ko damo osnovno sredstvo v uporabo, program na prejetem računu, ki smo ga povezali, ne prikaže več gumba Povezava na osnovna sredstva. Če pri osnovnem sredstvu brišemo promet Prvič v uporabo, program gumb ponovno prikaže.
 4. Tudi pri drobnem inventarju, za katerega smo določili 100 % odpis, program prikaže gumb Povezava na osnovna sredstva.
V tem prispevku