Prejeti računi in osnovna sredstva

Articles

Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino
Pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino program ob izbiri ustreznega odhodka ponudi polje za vnos osnovnega sredstva v register.
Prejeti račun za »dograditev« obstoječega osnovnega sredstva
Navodila velja za primer vnosa prejetega računa za dograditev osnovnega sredstva. V polju Osnovno sredstvo iz spustnega seznama izberemo osnovno sredstvo, ki ga dograjujemo (obstoječe OS v registru) in izberemo: - Če je bilo sredstvo že dano v uporabo: Če sredstvo še ni bilo dano v uporabo:
Prejeti račun za osnovno sredstvo s 100% odpisom
Pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo s 100% odpisom izberemo odhodek s povezavo na osnovno sredstvo in pri prenosu v uporabo označim 100% odpis. Nabavna vrednost in popravek vrednosti sta enaka
Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo - finančni najem (leasing)
Pri vnosu prejetega računa za finančni najem osnovnega sredstva izberemo odhodek, ki ima konto knjiženja prehodni konto 0270 ali 0470 in konto obveznosti 97500. Temeljnici dodamo knjižbo za obresti.
Kako vnesemo prejeti račun z več osnovnimi sredstvi?
Pri vnosu prejetega računa za več osnovnih sredstev vnesemo na vrsticah za vsako osnovno sredstvo svoj odhodek, ki ga vežemo na posamezno osnovno sredstvo.
Naknadna povezava prejetega računa z osnovnim sredstvom
Naknadno povezavo prejetega računa z osnovnim sredstvom uporabljamo, ko smo vnesli račun preden smo aktivirali osnovna sredstva in ko imamo na računu samo en odhodek.
Na vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo program ne prikaže polja za vnos osnovnega sredstva
Če program pri vnosu prejetega računa ne prikaže polja za vnos osnovnega sredstva v register preverimo nastavitve izbranega odhodka in če imamo aktivirana osnovna sredstva.
Opozorilo: »Vrednost osnovnega sredstva je manjša od 500 EUR!«
Pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo program izpiše opozorilo, če je osnova manjša od 500 EUR. Lahko poknjižimo račun za osnovno sredstvo ali izberemo odhodek za knjiženje stroška.