Odhodki

Articles

Šifrant Odhodki
Šifrant Odhodki krmili knjiženje prejetih računov. V meniju Šifranti > Odhodki lahko dodajamo, urejamo, pregledujemo in brišemo odhodke.
Vnos novega odhodka
Odhodki, ki jih imamo v šifrantu, so vzorci za knjiženje prejetih računov v knjigovodske in davčne evidence. Za vsak odhodek je določen konto knjiženja, nastavitve za DDV in morebitne povezave na druge dokumente oziroma evidence.
Urejanje odhodka
Odhodke lahko urejamo v meniju šifranti odhodki ali na vrstici prejetega računa. Spreminjanje nastavitev na odhodku vpliva na knjiženje novih prejetih računov in ne vpliva na knjižbe za nazaj.
Kopiranje šifranta odhodkov v drugo organizacijo
Če imamo v programu več organizacij (na primer računovodski servisi) in smo pri eni organizaciji uredili šifrant odhodkov, ga lahko prenesemo na drugo svojo organizacijo.