Urejanje odhodka

Urejanje obstoječega odhodka

Spreminjanje nastavitev na posameznem odhodku vpliva na knjiženje novih prejetih računov in ne vpliva na knjižbe za nazaj.


  1. V meniju Šifranti izberemo Odhodki.
  2. Na preglednici odhodkov izberemo odhodek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na konto.
  3. Kliknemo Uredi.
  4. Odhodek uredimo. 
  5. Po končanem vnosu podatkov kliknemo na Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novega odhodka.Urejanje odhodka na vrstici prejetega računa

  1. Na vrstici prejetega računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ga želimo urediti.
  2. Kliknemo na
  3. Program odpre okno za urejanje odhodka, kjer lahko popravimo podatke.
  4. Kliknemo Shrani
  5. Nove nastavitve bodo upoštevane na novih prejetih računih, ki bodo vsebovali ta odhodek.


 


V tem prispevku