Prenos stanja zalog iz maloprodaje na skladišče zalog

Po 31.12.2020 ni več možno vnašati prometa v meni Poslovanje > Maloprodaja. Vnos podatkov in vodenje zaloge količinske in vrednostne maloprodaje je po 01.01.2021 mogoč samo v meniju Poslovanje > Zaloge. Hkrati smo program dopolnili in omogočili enostaven prenos podatkov iz menija Maloprodaja v meni Zalog. 

Nasveti pred prenosom podatkov

Pred prenosom podatkov moramo urediti naslednje podatke oziroma nastavitve:

 1. Paket licence Minimax: organizacija mora imeti paket licenc, ki omogoča materialno skladiščno poslovanje (vsaj Maksi poslovanje). V kolikor nima, jo program preusmeri na izbiro ustrezne licence. V kolikor organizacija že ima ustrezen paket licenc, program nadaljuje z izvedbo prenosa zalog.
 2. Aktivacija zalog: organizacija mora imeti aktivirane zaloge in urejene začetne nastavitve. V kolikor meni zalog še ni aktiviran, program preusmeri na aktivacijo zalog, oziroma vnos skladišča za maloprodajo (pri polju Vodenje zalog obvezno izberemo Po prodajni vrednosti). Več o vnosu skladišča za količinsko maloprodajo preberite tukaj.
 3. Vnos skladišča za maloprodajo: če imamo zaloge že aktivirane, odpremo v meniju Šifranti > Skladišča novo skladišče za maloprodajo (pri polju Vodenja zalog obvezno izberemo Po prodajni vrednosti). Več o vnosu skladišča za količinsko maloprodajo preberite tukaj.
 4. Prehod v novo leto v zalogah: če že vodimo zaloge, je potrebno pred prenosom izvesti prehod v tekoče poslovno leto v zalogah. Kako izvedemo prehod v novo poslovno leto v zalogah preberite tukaj.

Prenos podatkov

 1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja
 2. kliknemo na Prenos v zaloge.
 3. Program nas preusmeri na vnos skladišč za prenos zaloge, kjer prepiše posamezno poslovalnico iz maloprodaje. 
 4. Na spustnem seznamu izberemo skladišče v katerega želimo, da se zaloga iz maloprodaje prenese.
 5. Kliknemo na Prenesi v začetno stanje.
  • Če naknadno ugotovimo, da podatki zalog v meniju Maloprodaja niso bili usklajeni, jih lahko v Maloprodaji uredimo in s ponovnim klikom na Prenesi v začetno stanje zalog znova prenesemo. S tem program posodobi prepisane vrstice (izbriše trenutne in ponovno prenese nove vrstice).
 6. Program vpiše datum prenosa in prenese podatke končnega stanja maloprodaje v meni Poslovanje > Zaloge. 
  • Če začetnega stanja v zalogah še nimamo, program pripravi osnutek začetnega stanja.
  • Če obstaja promet v zalogah in imamo začetno stanje v preteklem letu, program zahteva naprej prehod v novo leto na zalogah.
  • Če obstaja promet v zalogah in imamo začetno stanje v tekočem letu, program prenese zalogo maloprodaje v obstoječe začetno stanje zalog za posamezno skladišče.

Stanje zalog vrednostne maloprodaje ne prenašamo z opisanim postopkom, temveč nesemo ročno v meni Poslovanje > Zaloge.

Več o vnosu skladišča za vrednostno maloprodajo preberite tukaj.

V tem prispevku