Delovni nalogi

Vnašamo splošne podatke o naročilu (datumi, kupec, veza, opombe), in vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih in količinah. Artikli imajo lahko sestavnice. Delovni nalog lahko kopiramo v nov delovni nalog, izdan račun, predračun, prejem in izdajo. Več delovnih nalogov lahko pripojimo na osnutek izdanega računa. S pomočjo delovnega naloga lahko izračunamo lastno ceno izdelka.

Articles

Začetek dela z delovnimi nalogi
Delovni nalog je interni dokument, ki je namenjen naročanju in spremljanju dogodkov znotraj organizacije. Povezan je z materialnim in blagovnim poslovanjem.
Vnos delovnega naloga
Vnosno okno delovnega naloga je razdeljeno na dva glavna dela: na glavo naloga, kjer so splošni podatki o naročilu in vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih, količinah in cenah.
Kalkulacija lastne cene na delovnem nalogu
Navodilo velja za primer izračuna lastne cene na delovnem nalogu (npr. vštejemo lastno delo pri izdelavi izdelka.)
Kopiranje delovnega naloga v izdan račun
Delovni nalog lahko kopiramo v izdani račun. Program pripravi osnutek izdanega računa, ki ga lahko po potrebi uredimo.
Kopiranje več delovnih nalogov na en izdan račun
Na en izdan račun lahko kopiramo več delovnih nalogov. Program pripravi osnutek izdanega računa, ki ga lahko po potrebi uredimo.
Kopiranje delovnega naloga v predračun
Delovni nalog lahko kopiramo v predračun. S klikom na Potrdi program pripravi osnutek predračuna, ki ga lahko po potrebi uredimo.
Kopiranje delovnega naloga v delovni nalog
Celotno vsebino delovnega naloga lahko kopiramo v nov delovni nalog. S kopiranjem delovnega naloga je vnos podatkov hitrejši. Poleg tega se s kopiranjem delovnega naloga izognemo napakam pri vnosu.
Vodenje proizvodnje s pomočjo delovnih nalogov
Osnovni namen delovnega naloga je evidentiranje materialov in polizdelkov (sestavnic), potrebnih za izdelavo določenega izdelka. Minimax na podlagi podatkov na delovnem nalogu pripravi izdajo v proizvodnjo s katero razbremeni zaloge z porabljen material in prejem iz proizvodnje s katerim se zaloge obremenijo za proizvedene izdelke.