Izdana naročila

Vnašamo lahko splošne podatke o naročilu (datumi, dobavitelj, veza) in vrstice naročila (artikli, količine in cene, po katerih naročamo). Izdano naročilo enostavno natisnemo in pošljemo dobavitelju. Izdano naročilo lahko posredujemo dobavitelju tudi po elektronski pošti. Izdano naročilo lahko kopiramo v prejem na zalogo.

Articles

Izdana naročila
Izdana naročila so namenjena naročanju materiala, blaga in storitev dobaviteljem ter notranjemu spremljanju naročil.V programu spremljamo datumu izdaje naročila, datumu predvidene dobave in status naročila.