Vodenje proizvodnje

Articles

Vodenje proizvodnje na podlagi ročno vnesenih prejemov iz proizvodnje in razbremenjevanje zalog s pomočjo vnosa inventure zaradi porabe
Proizvodnjo v Minimaxu lahko vodimo tudi tako, da vnašamo le prejeme iz proizvodnje, nato namesto sprotnih izdaj v proizvodnjo naredimo inventuro zaradi porabe za določeno obdobje.
Vodenje proizvodnje s pomočjo delovnih nalogov
Osnovni namen delovnega naloga je evidentiranje materialov in polizdelkov (sestavnic), potrebnih za izdelavo določenega izdelka. Minimax na podlagi podatkov na delovnem nalogu pripravi izdajo v proizvodnjo s katero razbremeni zaloge z porabljen material in prejem iz proizvodnje s katerim se zaloge obremenijo za proizvedene izdelke.
Vodenje proizvodnje z ročnim vnosom izdaj v in prejemov iz proizvodnje
Vodenje proizvodnje z ročnim vnosom izdaj v proizvodnjo in s prejemi iz proizvodnje uporabljamo pri ne-serijski proizvodnji oz. kadar ne vemo točno koliko sestavnih delov bomo porabili za proizvodnjo novih artiklov.