Primeri zalog

Articles

Kupec vrne izdano blago (negativna izdaja)
Vračilo blaga s strani kupca vnesemo kot izdajo z negativnimi količinami vrnjenih artiklov (negativna izdaja) in izstavimo dobropis.
Vračilo blaga dobavitelju (negativni prejem)
Navodilo velja za vnos vračil blaga dobavitelju in dobropis.
Izdana konsignacija
Program Minimax omogoča vodenje izdane konsignacije.
Prejeta konsignacija
Program Minimax omogoča vodenje prejete konsignacije. Nastavitve in vnose uredimo po spodaj opisanem postopku. Vnos skladišča Če bomo za prejeto konsignacijo vodili ločeno skladišče (oz. več skladišč), jih odpremo v meniju &...
Vezava več izdaj na en izdani račun
Navodilo velja za primer priprave izdanega računa, kateri vsebuje več dobavnic oziroma izdajnic.
Ali lahko izdam račun za blago, ki ga v programu še nimam na zalogi?
Navodilo velja za način priprave Izdanega računa v povezavi z razbremenjevanjem zalog.
Kalkulacija prodajne cene na prejemu
Na prejemu imamo možnost vnosa in izračuna prodajne cene.
Vnos prejetega računa v tekočem letu s povezavo na prejem v preteklem poslovnem letu
Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa v tekočem letu, s povezavo na prejem zalog v preteklem poslovnem letu.