Intrastat

Articles

Obdobja za intrastat
Navodila velja za ureditev nastavitev za poročanje intrastat.
Vnos prejema za Intrastat
Podatke za statistična poročila Intrastat za prejeme vnesemo na vnosu prejema od dobavitelja v zalogah.Zavihek Intrastat na vnosu prejema od dobavitelja program prikaže, če imamo veljavno obdobje za Intrastat in smo obveznik za poročanje o prejemih.
Vnos izdaje za Intrastat
Če smo obveznik za poročanje o izdajah, podatke za statistična poročila INTRASTAT za izdaje vnesemo pri vnosu izdanega računa.
Intrastat poročanje
Podatke za Intrastat za prejeme in izdaje pregledujemo in pripravimo za poročanje v meniju Poslovanje > Intrastat.
Vnos novega artikla - intrastat
Navodilo velja za ročni vnos artikla za vodenje podatkov za intrastat.