Prejeta naročila

Articles

Vnos prejetega naročila in podatki o dobavi
Vnos prejetih naročil je namenjen notranjemu nadzoru nad naročili kupcev in potrditvi naročil. Spremljamo lahko datum naročila, potrditve, predvidene dobave in dejanske dobave.
Delna razbremenitev zalog na osnovi prejetega naročila
Če na zalogi nimamo celotne naročene količine artiklov, lahko delno dobavimo količino, ki jo imamo na zalogi. Naknadno dobavimo še manjkajočo količino.