Osnovne možnosti zalog

Articles

Vnos novega prejema
V zalogah lahko vnašamo prejeme od dobavitelja, iz proizvodnje. V primeru prejema od dobavitelja, kadar najprej dobimo blago in kasneje račun, običajno vnesemo prejem na spodaj opisan način.
Vnos nove izdaje
V zalogah lahko vnašamo izdaje kupcem, v proizvodnjo in naročniku. V primeru izdaje kupcu, ko najprej izdamo blago in kasneje izstavimo račun, običajno vnesemo izdajo na spodaj opisan način.
Prenos med skladišči
Navodilo velja v primeru, da imamo več skladišč, ter želimo urediti prenos zaloge blaga iz enega skladišča v drugo skladišče.
Inventura zalog
Navodilo velja za pripravo in vnos podatkov inventure v zalogah.
Vodenje zalog po serijah (serijske številke)
Minimax omogoča vodenje zalog tudi po serijah in serijskih številkah. Nastavitve uredimo na dva načina: Nastavitev serije v nastavitvah organizacije 1. Če zaloge že vodimo  v programu preko menija  Poslovanje > Zaloge. &nb...
Kako uredim izdajo lastne rabe?
V Zalogah lahko pripravimo lastno rabo. Z izdajo iz zalog, zalogo razbremenimo.
Zakaj pri prejemu program javi nepravilen tip artikla?
Pri validaciji "nepravilen tip artikla" je glavni vzrok napačna izbira tipa artikla.
Vnos sestavnic
Navodilo velja za primer vnosa in prikaza sestavnic na artiklu.
Preklic obdelave zalog
V primeru, da smo aktivirali Zaloge ter nimamo vnesenega nobenega prometa in jih ne želimo uporabljati, lahko prekličemo obdelavo zalog.