Knjiženje zalog

Articles

Knjiženje v Zalogah
Navodilo velja za knjiženje prometa v zalogah.
Vrednotenje zalog
Zaloge vodimo po povprečni nabavni ceni. Vrednotenje zalog poteka na dva načina: na osnovi ročno vnesenih podatkov in na osnovi prejetega računa (povezava na prejem).
Kako pravilno zaključim leto na zalogah?
Ko zaključujemo poslovno leto, pripravimo tudi zaključek leta v Zalogah.
Stanje zalog se ne ujema s stanjem v glavni knjigi
Če se stanje zalog ne ujema s stanjem glavne knjige, preverimo ali so vsi prejemi ovrednoteni s prejetimi računi,je bilo v zalogah sproženo knjiženje in obstajajo povezani prejeti računi in prejemi, ki datumsko sodijo v različna obdobja