December 2019

Articles

 Dopolnitve programa 1. december 2019
Vsebina posnetka  01:10 Več načinov plačila na izdanem računu (na primer kombinacija Booking in gotovina)  02:20 Ročno številčenje izdanih računov (namenjeno knjiženju računov, ki so pripravljeni v drugem programu) ...
Načini plačil na izdanih računih
Pri vnosu izdanih računov smo dodali možnost vnosa načina plačil . Ta možnost pride v poštev pri knjiženju računa Booking, Airbnb, Paypal, spletne trgovine in za ostale primere izstavitve računa. V programu so sistemsko že vneseni načini pl...
Obračun storitev računovodskega servisa – štetje knjižb po datumu nastanka in prikaz po uporabnikih
Pri obračunu storitev računovodskega servisa smo dodali možnost štetja knjižb po datumu nastanka knjižbe . V tem primeru program upošteva knjižbe poslovnih dogodkov glede na datum vpisa  v sistem, neodvisno od datuma temeljnic...
Nabiralnik - pripenjanje priponke na temeljnico, stranko ali delavca, PDF izpiska na bančni izpisek
Po novem lahko dokument v nabiralniku , ki ima vrsto datoteke Ostalo , pripnemo: na novo ali obstoječo temeljnico , na novo ali obstoječo stranko  ali na novega ali obstoječega delavca . Na enak način prilepimo tudi pdf datoteko na o...
Prenos med skladišči – ukinitev prometa in vpeljava izdaje in prejema iz/na skladišče
V zalogah smo ukinili vrsto prometa Prenos med skladišči.  Če želimo urediti prenos zaloge blaga iz enega v drugo skladišče vnesemo prejem s podvrsto prometa Iz skladišča oziroma  izdajo s podvrsto prometa V sklad...
Prikaz poslanih dokumentov po e-pošti na osnovni preglednici
Po novem že na preglednici izdanih računov vidimo ali smo račun poslali po e-pošti oziroma ali smo e-račun uvozili v spletno banko, Bizbox ali poslali po elektronski pošti. Program prikaže ikono .  Ta funkcionalnost je dodana ...
Napoteni delavci - samodejno polnjenje datumov v rubriko M01 pri analitičnih podatkih REK-1
Pri obračunu plače, vrsti izplačila Redno delo - napoteni delavci , smo program dopolnili tako, da upošteva datum napotitve od – do  tako v analitičnem REK-u (dohodek 1091) kot tudi v navadnem REK-u (dohodek 1001) v polju M01. ...
Količinsko vodenje artikla v zalogah
Pri vnosu artikla v šifrant smo dodali podatek vodenje v zalogah samo po količini . Pri tej nastavitvi program prikaže artikel na zalogi samo količinsko in ne vrednostno. Vodenje   v zalogah samo po količini uporabimo v primeru vodenj...
Poslovodenje (obračun drugih osebnih prejemkov) - vnos več tipov povračil in bonitet na enem obračunu
Po novem lahko pri obračunu za poslovodenje prek drugih osebnih prejemkov vnesemo več tipov povračil in bonitet.  Omogočili smo, da na enem obračunu vnesemo zneske za prehrano, prevoz in stroške službene poti ter zneske različnih bon...
Samodejno predlaganje kompenzacije
Olajšali smo pripravo predloga za kompenzacijo . S klikom na Preveri razpoložljive kompenzacije program samodejno ponudi seznam strank za kompenzacijo terjatev in obveznosti. Na seznamu strank z možnostjo kompenzacije označimo stranke za k...
Prikaz stranke in delavca na preglednici knjižb
V dvostavnem knjigovodstvu, na osnovni preglednici knjižb , smo dodali pregled po stranki  in delavcu . ...
Merska enota za maso na artiklu
Pri vnosu artikla v šifrant smo dodali polje za vnos mase artikla.  Masa artikla se prikaže: na izpisu izdanega računa, predračuna ali dobavnice in  na preglednici vrstic izdanih računov,  predračunov in na vrsticah v zal...
Uvoz vrstic na prometu v zalogah - začetno stanje, prejem od dobavitelja in izdaja kupcu
V zalogah smo olajšali vnos začetnega stanja , prejema od dobavitelja in izdaje stranki. Z uvozom Excel predloge, ki jo napolnimo s podatki, lahko na enostaven in hiter način uvozimo vrstice prometa v zalogah. ...
Ročno številčenje izdanih računov
Po novem lahko ročno številčimo izdane račune . Ta vrsta številčenja je namenjena vnosu izdanih računov za potrebe knjiženja računovodskih servisov, ki vnašajo račune v program preko dvostavnega knjigovodstva, kar je veliko zam...
Vnos izdanega računa za predplačilo davčnega nezavezanca
Omogočili smo izdajo računa za predplačilo tudi organizacijam, ki niso zavezanci za DDV. Kako v programu vnesemo izdan račun za predplačilo lahko preberete na tej povezavi . ...