Maj 2021

Articles

Knjiženje po VOD standardu in izvoz temeljnic izdanih računov v xml datoteko
Tudi v programu Minimax lahko knjižimo temeljnice izdanih računov po VOD standardu in jih izvozimo v xml datoteko.
Boniteta pri napotenem delavcu - predlaganje obdobja v polje M05 na REK obrazcu
Pri napotenem delavcu, pri katerem je boniteta vezana tako na redno delo kot na napotitev, program polni podatke v polje M05 REK obrazca sorazmerno za obdobje rednega dela in za obdobje napotitve.
Plače - na seznamu delavcev skupen seštevek posameznih vrst izplačil
Pri obračunu plače je na seznamu delavcev izpisan tudi skupni seštevek posameznih vrst izplačil , kar nam omogoča lažje pregledovanje in preverjanje pravilnosti obračuna plače. ...
Prejeti računi - možnost urejanja številčenja pri prenosu več prejetih računov iz nabiralnika
Pri masovnem prenosu računov iz nabiralnika, program pripravi osnutke računov in jih oštevilči z 0 (nič). Na osnutku je možno tudi naknadno urejanje številčenje.
Razbremenitev artiklov in artiklov s sestavnicami iz dodatnega skladišča
Razbremenitev iz dodatnega skladišča uporabimo, ko želimo samodejni prenos artikla na osnovno skladišče in istočasno prodajo iz osnovnega skladišča.
Knjiženje izdanih računov in iztržkov - pri analitiki je pred nazivom izpisana tudi šifra analitike
Na preglednici knjiženih izdanih računov in iztržkov ter na pogledu iztržka oziroma izdanega računa je pred nazivom analitike izpisana tudi šifra.
Knjiženje izdanih računov in iztržkov - dodatni filter za iskanje po stranki
Na preglednici knjiženih izdanih računov in iztržkov smo dodali filter, ki omogoča iskanje po stranki.
Izdani računi - tiskanje dnevne rekapitulacije za obdobje
V Minimaxu lahko natisnemo dnevno rekapitulacijo izdanih računov za obdobje. Program pripravi izpis gotovinskih in negotovinskih računov ter sešteje podatke vseh računov v izbranem obdobju.
Prikaz informacij artikla pri prometu zalog
Pri vnosu prometa zalog so na spustnem seznamu prikazani artikli z dodatnimi podatki. Poleg šifre in naziva artikla je navedena še količina, merska enota in cena.
Bančni izpisek - v opis knjižbe na temeljnici se poleg številke bančnega izpiska izpiše tudi naziv TRR
Pri potrditvi bančnega izpiska program v opis knjižbe na temeljnici vpiše poleg številke bančnega izpisa tudi naziv bančnega računa iz nastavitev TRR organizacije.
V zavihku izpis naziva strani v Minimaxu
V zavihku brskalnika je izpisan tudi naziv strani v programu, ki je prikazana v zavihku. Ta funkcionalnost omogoča pregledno uporabo programa v več zavihkih.
API - dopolnitev metod GetStocks in Stock ter GetStockForItem s podatkom Mode, ki vrača tudi vrstice s količino 0
Dopolnili smo API metodi GetStockForItem in GetStocks s podatkom Mode.  Podatek smo dodali v filter za obe metodi, kar omogoča, da vrača tudi podatke s količino 0. Novosti glede dopolnitev API programskega vmesnika lahko spremljate tukaj ....
API - pri metodi GetStockEntries dodani parametri za iskanje
Dopolnili smo API metodo GetStockEntries z dodatnimi parametri za napredno iskanje.