Pregledi in izvozi

Articles

Zbiri po kupcih
Zbir po kupcih je pregled prodaje po posameznih kupcih v izdanih računih.
Zbiri po artiklih v Izdanih računih
Zbiri po artiklih so pregledi prodaje posameznih vrst artiklov, zaračunanih na izdanih računih.
Zbiri po analitikah v Izdanih računih
Zbiri po analitikah so pregledi prodaje po posamezni analitiki. Analitike omogočajo vodenje poslovanja po stroškovnih mestih, projektih, poslovnih enotah, gradbiščih...
Izdani računi - pregled poslovanja z grafikoni
V meniju > Poslovanje > Izdani računi, izbiramo med pregledi izdanih računov preko seznama ali preko grafov.
Kako najdemo pregled dobropisov na izdanih računih?
Na osnovni preglednici razvrstimo stolpce po prihodku > dvakrat kliknemo na naziv Prihodek, da bodo vrednosti v stolpcu razvrščene naraščajoče. Dobropisi imajo negativni predznak.
Zakaj ne vidimo vseh računov na osnovni preglednici?
V meniju > Poslovanje > Izdani računi oziroma >Prejeti računi, program prikazuje račune za preteklih 12 mesecev. Zato se včasih zgodi, da ne najdemo določene številke računa.
Prikaz stanja plačil na izdanih in prejetih računih
Stanje plačil oziroma odprtih plačil računov je namenjeno predvsem uporabnikom, ki v programu vnašajo samo izdane oz. prejete račune in običajno ne uporabljajo knjiženja bančnih izpiskov.
Kje najdemo dokumente iz prejšnjih poslovnih let?
Na kateri koli osnovni preglednici dokumentov v posameznem meniju so prikazani samo dokumenti tekočega poslovnega leta (katero je trenutno poslovno leto odprto je razvidno v meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave).
Zbir po načinu plačila in blagajnikih
Navodilo velja za primer, ko želimo prikaz vrednosti izdanih gotovinskih računov bo blagajnikih in in po načinih plačil.