Tiskanje in pošiljanje izdanih računov

Articles

Ponavljajoči izdani računi
V Minimaxu lahko enostavno pripravimo račune, ki se ponavljajo (za istega kupca, z istimi artikli, v istem znesku), Na primer za pavšale, vzdrževanja, naročnine, šolnine ipd.
Tiskanje računa s plačilnim nalogom
Navodila velja za pripravo izdanega računa s plačilnim nalogom. na zavihku Predogled > v spustnem seznamu izberemo izpis > Izdan račun s plačilnim nalogom.
Podatki na UPN so natisnjeni izven vnosnih polj
V primeru, ko pri tiskanju izdanega računa z UPN obrazcem besedilo ni natisnjeno točno v predpisana polja, preverimo nastavitve za tiskanje.
Kako naknadno popravimo naslov kupca na izdanem računu?
v primeru, ko smo izdali račun kupcu, nato pa naknadno popravili podatke o naslovu kupca, vendar na računu še vedno izpisan stari naslov.Na zavihku Naslovnik/Prejemnik preverimo, če je zapisan popravljen naslov. Sicer ga ročno uredimo.
Masovno urejanje izdanih računov
Masovno urejanje izdanih računov (izstavljanje, preklic, tiskanje, brisanje, formiranje ponavljajočih računov)
Kako preverimo, če smo račun uspešno poslali po e-pošti?
E-poštna sporočila program pošilja preko Minimax strežnika, zato teh sporočil ne vidimo v svojem e-poštnem programu (Outlook), v mapi Poslano. komu smo sporočilo poslali s ponovnim klikom na Pošlji po e-pošti znotraj izdanega računa.
Kako na dokumentih natisnemo (skenirani) podpis?
Nastavitev izpisa izdanega računa lahko urejamo: v meniju Nastavitve > Izpisi, in neposredno na vnosu izdanega računa.
Podjetje je postalo zavezanec za DDV, kar smo v programu popravili. Na izpisu sprememba ni upoštevana.
Podjetje je postalo zavezanec za DDV, kar smo v programu popravili. Na izpisu ta sprememba ni upoštevana.Nastavitve za izpise dokumentov niso odvisne od sprememb v nastavitvah organizacije (sprememba statusa za DDV, spremembe sedeža organizacije, transakcijskih računov in podobno).
Izdani računi - tiskanje dnevne rekapitulacije
Izdani računi omogočajo tiskanje dnevne rekapitulacije računov.
Izpis podatkov o izdanih računih iz elektronsko vodenih evidenc
Zavezanec, ki uporablja računalniške programe ali elektronske naprave mora, na zahtevo davčnega organa predloži izpis podatkov o izdanih računih na način in v obliki ki je predpisan v pravilniku.
Tiskanje računa in predračuna s QR kodo
Navodila velja za pripravo izdanega računa in predračuna s QR kodo brez plačilnega naloga UPN.