Primeri izdanih računov

Articles

Izdani račun zavezancu za DDV iz Slovenije
Navodilo velja za nastavitev in vnos računa kupcu - drugemu davčnemu zavezancu iz Slovenije.
Izdani račun zavezancu za DDV iz EU
Izdani račun zavezancu za DDV iz EU in ni iz Slovenije. izberemo vrsto obračuna katera vpliva na obračun DDV-ja in vpis v davčne evidence, kot so :Montaža in instaliranje, Prodaja na daljavo, Tristranske dobave
Izdani račun pravni osebi, ki ni iz EU
Navodilo velja za nastavitev in vnos računa kupcu, ki ni iz EU.
Izdani račun fizični osebi (ne glede na državo)
Navodilo velja za nastavitev in vnos računa fizični osebi iz Slovenije, EU ali izven EU.
Izdani račun za predplačilo (avansni račun)
Organizacija, ki je zavezanec za DDV, na podlagi prejetega predplačila izda račun za predplačilo ali avansni račun.
Izdani končni račun (na podlagi predplačila)
Zavezanec za DDV, izda končni račun na podlagi računa za predplačilo (avansni račun)
Izdan račun z upoštevanim delnim predplačilom (avansom)
Navodilo velja za primer izstavitve računa z upoštevanjem delnega predplačila ali avansa.
Avansni račun za gradbeni posel
Če se ukvarjamo z gradbenimi storitvami in želimo pripraviti račun za predplačilo ali avansni račun, pri vnosu računa izberemo vrsto obračuna DDV > Gradbeni posel.
Izdani račun za gradbeni posel (76. a člen ZDDV-1)
Izdani račun z oprostitvijo po 76.a členu (gradbeni posel)Izraz Gradbeni posel pomeni vrsto obračuna DDV v programu, pri katerem velja obrnjena davčna obveznost v skladu s 76. a členom ZDDV-1 in ne pomeni, da velja izključno za gradbeni posel.
Izdan račun plačan s turističnim bonom
Navodilo se nanaša na vnos izdanega računa v primeru plačila s turističnim bonom.
Enostaven (POS) izdan račun
Znotraj programa Minimax pripravimo tudi enostavne ali POS račune. Pos račune je mogoče pripravljati samo v primeru, ko imamo urejene nastavitve za davčno potrjevanje računov.
Izdani račun za booking
V navodilu je opisan primer izdanega računa za booking oz. airbnb,
Izdan račun v tuji denarni enoti
Navodilo velja za vnos in izpis računa v tuji denarni enoti.
Izdan račun s stopnjo DDV druge države
Če izdajamo račun s stopnjo DDV-ja iz druge države članice, v programu prosto odpremo stopnje in jih uporabimo na izdanih računih. Stopnje odpremo za vsako posamezno državo ločeno.
Izdan račun za obračun razlike v ceni
Če želimo na Izdanem računu obračunati razliko v ceni (primer: prodaja rabljenega blaga, rabljenih vozil, turističnih aranžmajev...) uredimo v programu najprej nastavitve za DDV.
Vnos izdanega računa za Intrastat
Če smo obveznik za poročanje o izdajah, podatke za statistična poročila INTRASTAT za izdaje vnesemo pri vnosu izdanega računa.
Izdan račun za kompenzacijo
Minimax omogoča enostavni vnos in pregled nad računi, kjer je dogovorjena medsebojna kompenzacija.
Izdan račun za vrednostni bon
Vrednostni boni so namenjeni nakupu točno določenega blaga ali storitve (namenski boni), lahko pa vsebujejo vrednost in z njimi kupimo blago ali storitve po izbiri (večnamenski boni).
Popust na izdanem računu zaradi predčasnega plačila
ko izdamo račun in v primeru predčasnega plačila, upoštevamo določen odstotek popusta. Kupcu izdamo račun in ta plača pred datumom zapadlosti.
Izdani računi - artikli vključujejo DDV (83. člen)
Računanjem DDV-ja z operacijo prištevanja k osnovi (82. člen). Vračunavanjem DDV-ja v prodajno ceno (83. člen). Vrednost z DDV se računa na osnovi cene z DDV.
Vnos analitike na vrstici Izdanega računa
Če želimo na Izdanem računu upoštevati več analitik za kasnejše pregledovanje prek zbirov, uredimo v programu najprej nastavitve
Kako vnesemo artikel v odstotkih od določene vrednosti?
Opisani obračun potrebujemo največkrat za obračun različnih storitev, na primer provizije.