Osnovne možnosti izdanih računov

Articles

Vnos izdanega računa
Navodilo velja za primer vnosa izdanega računa v programu Minimax.
Urejanje izdanega računa
Izstavljen račun najprej prekličemo, pri čemer program izbriše vse knjižbe in ob ponovni potrditvi naredi nove. Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.
Dobropis ali storno izdanega računa
Dobropis ali storno izdanega računa pripravimo na dva načina: z ročnim vnosom ali s kopiranjem.
Brisanje izdanega računa
Osnutke izdanih računov, ki še nimajo številke (to pomeni, da še niso bili izstavljeni), lahko zbrišemo. Brišemo lahko le zadnji izstavljen račun, da bo naslednji novi račun dobil "njegovo" številko
Ali lahko vnašamo izdane račune, čeprav še nimamo knjižene otvoritve?
Izdane račune in vse ostale dokumente lahko vnašamo še preden imamo knjiženo otvoritev
E-priročnik: Hitro izdajanje ponavljajočih računov
Če vaša dejavnost omogoča reden dotok sredstev v podjetje in vsak mesec izdajate račune istim strankam, potem vam priporočamo, da si prenesete ta priročnik.  V njem boste našli navodila, kako enostavno je v Minimaxu izdajati raču...