Gotovinski računi

Articles

 Izdaja gotovinskih računov in potrjevanje iz vezane knjige (video)
V Minimaxu lahko izdajamo tudi gotovinske račune, ki morajo biti davčno potrjeni. V navodilu so prikazane nastavitve za davčno potrjevanje in izdaja računov z različnimi načini plačila. Vsebina   00:10 Začetne nastavitve za davčno ...
Davčno potrjevanje računov
Za davčno potrjevanje gotovinskih računov potrebujemo:Namensko digitalno potrdilo, katastrska občina in številka stavbe , podatke o davčnih številkah blagajnikov, Pripravljen interni akt.
Izdani račun - povezava z blagajno
Če ob vnosu izdanega računa že vemo, da je kupec račun poravnal z gotovino v blagajno, potem ob vnosu izdanega računa izberemo plačilo preko blagajne. Polje Blagajniški prejemek pri vnosu izdanega računa program prikaže, ko aktiviramo blagajno.
Kako preverimo, če je gotovinski račun davčno potrjen?
Ali so bili gotovinski računi uspešno potrjeni, preverimo znotraj menija izdanih računov, s klikom na Gotovinski računi.
Izpis podatkov o izdanih računih iz elektronsko vodenih evidenc
Zavezanec, ki uporablja računalniške programe ali elektronske naprave mora, na zahtevo davčnega organa predloži izpis podatkov o izdanih računih na način in v obliki ki je predpisan v pravilniku.