Knjiženje izdanih računov

Articles

Izdan račun z datumom opravljanja do v prihodnosti
Navodilo velja za primere, ko je na izdanem računu datum opravljanja do večji od datuma računa. Primer izdanega računa za naročnine in druge storitve, ki imajo datum opravljanja v prihodnosti.
Popravek kontov na izdanih računih, ki so bili že knjiženi v DDV
Če gre le za popravek konta, potem popravke naredimo na temeljnici izdanih računov.
Izdanega računa ni v knjigi IRAČ
Če izdanega računa ni v knjigi izdanih računov, preverimo na artiklu stopnjo DDV - neobdavčena, temeljnica v osnutku.