Šifranti

Articles

 Šifrant Artikli (video)
Artikle v Minimaxu uporabljamo na predračunih in računih ter vseh dokumentih, povezanih z zalogami. V program jih lahko uvozimo ali pa vnesemo ročno, kar prikazujemo v tem posnetku.   Vsebina   00:00 Uvod   00:15 Osnovni podatki na ...
 Šifrant Stranke - Uvoz (Video)
Šifrant strank predstavlja kupce in dobavitelje. Stranke, s katerimi poslujemo, lahko vnesemo ročno ali pa jih uvozimo. V posnetku prikazujemo, kako v program uvozimo stranke iz preglednice v Excelu. ...