Sodelovanje in povezovanje

Articles

 Nabiralnik (video)
Nabiralnik je mesto, kjer se zbira dokumentacija, ki jo posredujemo v program. To so bančni izpiski, prejeti računi in drugi pomembni dokumenti, na primer pogodbe. Dokumentacijo nato računovodja enostavno obdela.
 API programski vmesnik (video)
...