Računovodstvo

Articles

 Priprava letnih poročil v Minimaxu (video)
V video navodilu je prikazano, kako pripravimo v programu Minimax letna poročila za leto 2018. Postopek priprave letnih poročil se ni spreminjal, zato je še vedno aktualen in se uporablja tudi za pripravo letnih poročil v letu 2020. ...
 Obračun storitev računovodskih servisov (video)
...
 Knjiženje izdanih računov in iztržkov (video)
Minimax omogoča enostavno knjiženje izdanih računov in iztržkov, ki so nastali v drugem programu in bili tam natisnjeni ter davčno potrjeni. ...