Prvi koraki

Registracija, brezplačni preizkus in naročilo programa

Z vnosom osnovnih podatkov se registriramo v program Minimax in ga brezplačno uporabljamo 30 dni. Po brezplačnem preizkusu imamo možnost, da z izbiro ustrezne licence program uporabljamo naprej. Podatke iz preizkusnega obdobja lahko ohranimo ali izbrišemo. Po preteku preizkusnega obdobja nimamo več dostopa do organizacije in podatkov, ki smo jih vnesli v času preizkusa.

Varnost in prijava v program

V Minimax se lahko prijavimo na tri načine, ki zagotavljajo visoko varnost naših podatkov. Za vstop v Minimax lahko uporabljamo kvalificirana digitalna potrdila slovenskih izdajateljev. Pri preverjanju v dveh korakih poleg gesla, program zahteva vnos enkratne kode, ki jo prejmemo preko SMS sporočila. Prijava z uporabniškim imenom in geslom pa predstavlja najnižjo stopnjo varnosti.

Osnovne nastavitve in šifranti ter uvozi podatkov

Ko odpremo organizacijo, uredimo začetne nastavitve na organizaciji. V šifrant vnesemo artikle, stranke, delavce.

Vstopna stran in prvi poslovni dogodki

Na vstopni strani programa Minimax lahko pregledujemo naše organizacije, odpiramo nove, vidimo organizacije do katerih nimamo dostopa in organizacije, ki so izločene iz uporabe. V zavihku statistika so grafi prometa organizacije. Na vstopni strani urejujemo tudi uporabniški račun, prebiramo sistemska sporočila skrbnikov sistema Minimax in odgovore na pogosta vprašanja s povezavo do navodil.

Nastavitve brskalnika in tiskanja

Ker v program Minimax vstopamo na spletu, za optimalno delovanje uredimo nastavitve v posameznih brskalnikih. Podprti brskalniki: Google Chrome in Mozilla Firefox. Za pravilno tiskanje dokumentov je pomembno, da v nastavitvah tiskanja določimo tiskanje dokumentov v dejanski velikosti.

Sodelovanje med računovodjo in podjetnikom

Program Minimax je edinstven, saj omogoča enostavno sodelovanje oziroma povezavo podjetnika in računovodje. Pripomoček nabiralnik sodelovanje še olajša. Podjetnik vanj odlaga dokumente (bančne izpiske in prejete račune), računovodja jih zatem prenese v ustrezne menije in poknjiži.

Podpora uporabnikom

Ko imamo vprašanja za delo s programom oddamo zahtevek po pomoči znotraj programa Minimax. Krajša pomoč svetovalcev je brezplačna. Na zahteve se svetovalci hitro odzovejo. V istem delovnem dnevu so podani odgovori na vse zahteve po pomoči, ki so oddane do 16. ure. Brezplačna pomoč se nanaša na uporabo programa in ne vključuje nasvetov s področja zakonodaje in poslovanja.