Zaloge

Articles

 Začetne nastavitve v zalogah (video)
...
 Vnos prejema od dobavitelja (video)
Kako v Minimaxu vnesemo prejem od dobavitelja.
 Vnos izdaje kupcu (video)
...
 Proizvodnja z ročnim vnosom izdaj in prejemov (video)
Eden izmed načinom vodenja proizvodnje je ročni vnos izdaj v in prejemov iz proizvodnje. To možnost najpogosteje uporabljamo pri neserijski proizvodnji oziroma takrat, ko ne vemo točno, koliko sestavnih delov bomo porabili za proizvodnjo novih artiklov.
 Enostavna proizvodnja in inventura porabe (video)
Eden izmed načinom vodenja proizvodnje v Minimaxu je vnos prejemov iz proizvodnje, namesto sprotnih izdaj v proizvodnjo, pa naredimo inventuro zaradi porabe za določeno obdobje.