Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

Articles

 Obračun plače 2021 (video)
V videoposnetku prikazujemo obračun plače na nov način, po prenovi v juliju 2021.  Obračun plače je preglednejši in hitrejši, saj je sestavljen le iz dveh korakov. ...
 Izračun urne postavke za nadomestila (spletna predstavitev)
V posnetku je predstavljen izračun urne postavke za nadomestila. Your browser does not support HTML5 video. ...
 Mobilna aplikacija za registracijo delovnega časa - Minimax mojINFO (videonavodilo)
VSEBINA:  0:34 Aktivacija mobilnega dostopa  1:37 Namestitev aplikacije Minimax mojINFO in prijava  2:16 Sprotno beleženje delovnega časa  4:00 Ročni vnos in urejanje podatkov  6:05 Vpogled v evidenco delovnega časa ...
 Obračun refundacije (video)
V navodilu prikazujemo, kako v Minimaxu vnesemo in obračunamo plačo, ki vključuje boleznino, ki je refundirana s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
 Obračun plače napotenega delavca (video)
V videoposnetku je prikazan obračun plače delavca napotenega na delo v tujino. Your browser does not support HTML5 video. ...
 Obračun plače napotenemu delavcu in uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb (video)
V videoposnetki je prikazan obračun plače napotenega delavca, pri katerem uveljavljamo ugodnosti iz mednarodnih pogodb. Your browser does not support HTML5 video. Vsebina:   0:25 - Obračun plače rezidentov napotenih na delo v tujino in odbite...
 Obračun plače napotenemu delavcu - posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2 (video)
V posnetku je prikazan obračun plače delavcu napotenemu na delo v tujino, za katerega lahko delodajalec izračuna posebno davčno osnovo po 45.a členu ZDoh-2.
 Obračun prispevkov za dopolnilno dejavnost (video)
V posnetku prikazujemo, kako v Minimaxu obračunamo prispevke za dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.). Vsebina posnetka 00.10  Podatki   zasebnika v šifrant delavcev 00.50 Nastavitve organizacije 01.10 Začetne nastavitve za obračun...
 Obračun regresa (video)
V posnetku je prikaz kako obračunamo regres v programu Minimax
 Pošiljanje plačilnih list po e-pošti (video)
V prispevku je prikazan postopek pošiljanja plačilnih list po e-pošti v programu Minimax.
 Obračun poslovodenja (video)
V posnetku prikazujemo, kako v programu pripravimo obračun za poslovodno osebo. Vsebina posnetka 0:10 Podatki o poslovodni osebi v šifrantu Delavci 0:50 Obračun poslovodenja ...
 Vrstični vnos in uvoz obračunskih podatkov (video)
VSEBINA: 0 : 12 - Vrstični vnos obračuna plače 3 : 08 - Uvoz obračunskih vrstic plače ...