Knjiženje prejetih računov

Articles

Kako uredimo odhodek, da ne bo upoštevan v knjigi DDV?
Prejeti račun z odhodkom, ki ima v nastavitvah izbrano stopnjo DDV neobdavčeno, ne bo zapisan v knjigo DDV.
Knjiženje prejetega računa, ki ga je plačal delavec
Če račun poravna delavec v imenu podjetja, označimo to pri vnosu računa v polju plačilo. Obveznost do delavca zapremo z izplačilom preko blagajne ali z izplačilom na bančni račun delavca.
Knjiženje obveznosti na prejetem računu
Pri vnosu prejetega računa lahko izberemo različne možnosti plačila, ki vplivajo na knjiženje obveznosti do dobavitelja in posledično na zapiranje odprtih postavk.
Pri vnosu odhodka nimamo možnosti vnosa analitike
Program prikaže na vnosih oknih polje Analitika, če imamo vsaj en vnos in imamo na izbranem kontu določeno, da se analitika lahko vnaša oziroma je vnos obvezen.
Pri vnosu prejetega računa ne prikaže polja Datum prejema
Pri vnosu prejetega računa je prikaz polja Datum prejema odvisen od nastavitev obdobja za DDV. Obdobje za DDV mora imeti vnesen datum začetka in ne sme imeti datuma konca.
Pri vnosu računov je seznam odhodkov prazen
Program na prejetem računu prikaže odhodke, ki imajo označeno, da se uporabljajo. Program prikaže odhodke, ki so označeni, da se ne uporabljajo, če vnesemo znak # pred konto ali opis odhodka.
Pri vnosu prejetega računa ne prikaže odhodka po splošni stopnji
Če ima stranka pri Tip stranke izbrano, da ni davčni zavezanec, program prikazuje neobdavčene odhodke. Če izberemo, da je stranka zavezanec za DDV, bo program prikazal tudi odhodke po splošni stopnji DDV.