Primeri prejetih računov

Articles

Prejeti e-računi
V program uvozimo prejete e-račune iz portala BizBox, iz bančnega programa in e-pošte. Program pripravi osnutke prejetih računov, ki imajo izpolnjene vse znane podatke in priponko.
Prejeti račun za predplačilo
Pri prejetem računu za predplačilo (avansni račun) izberemo odhodek, ki nosi konto skupine 13 in ima oznako, da za predplačilo.
Prejeti končni račun z upoštevanim predplačilom
Organizacija, ki je zavezanec za DDV, prejme končni račun, na katerem je upoštevano dano predplačilo.
Prejeti račun za blago ali storitve iz EU
Zavezanec za DDV, prejme račun za blago ali storitev od dobavitelja iz EU, zavezanca za DDV. Pri knjiženju računa izberemo odhodek z oznako samoobdavčitev.
Prejeti račun za uvoza blaga
Prejemnik blaga pri obračunu in plačilu DDV od uvoza opravi samoobdavčitev. Pri knjiženju davka od uvoza gre za knjiženje ECL listine preko prejetega računa, kjer vnesemo dva odhodka.
Prejeti račun od špediterja
Pri prejetem računu od špediterja imamo običajno dva odhodka: DDV od uvoženega blaga in špediterjevo storitev.
Prejeti račun za gradbeni posel
Pri vnosu prejetega računa za gradbeni posel dobavitelja iz Slovenije, ki je zavezanec za DDV, izberemo odhodek z oznako samoobdavčitev.
Prejeti račun od pavšalista
Pri vnosu prejetega računa od dobavitelja pavšalista, ki je zavezanec za DDV, izberemo odhodek s pavšalno stopnjo DDV.
Prejeti račun s povezavo na blagajno
Če smo račun plačali iz blagajne, pri vnosu prejetega računa to označimo. Program samodejno odpre blagajniški dnevnik in pripravi blagajniški izdatek.
Prejeti račun plačan s plačilno kartico
Pri računih plačanih s plačilno kartico označimo način plačila z drugim računom in račun za stroške povežemo z računom od banke za porabo po plačilni kartici.
Prejeti račun za obresti leasinga
Pri vnosu prejetega računa izberemo odhodek za knjiženje obresti leasinga. Za obresti leasinga odpremo analitični konto 97500. Na odhodku določimo konto obveznosti 2800.
Prejeti račun za razmejitev stroškov
Pri knjiženju prejetega računa za razmejitev stroškov program pripravi osnovno temeljnico in dodatne temeljnice.