Pregledi in izvozi pri prejetih računih

Articles

Zbiri po dobaviteljih
Program prikaže seznam dobaviteljev s podatkom o skupni vrednosti prejetih računov za posameznega dobavitelja za tekoče poslovno leto. V zbir so zajeti samo potrjeni računi.
Zbiri po odhodkih
Program prikaže seznam odhodkov na prejetih računih s podatkom o skupni vrednosti za posamezen odhodek za tekoče poslovno leto. V zbir so zajeti potrjeni računi.
Zbiri po analitikah v prejetih računih
Program prikaže seznam analitik na odhodkih prejetih računov in analitik na kontih obveznosti s podatkom o vrednosti posamezne analitike za tekoče poslovno leto.
Prejeti računi - pregled poslovanja z grafikoni
Pregledujemo lahko stanje prejetih računov, neplačane zapadle prejete račune, največje dobavitelje in največje upnike v obliki preglednice ali grafa.
Zakaj ne vidimo vseh računov na osnovni preglednici?
Na preglednici program prikazuje račune za preteklih 12 mesecev. S klikom na napredno iskanje program izpiše vse račune.