API - programski vmesnik

Articles

API - programski vmesnik
Minimax API je RESTful spletna storitev, ki omogoča povezavo z aplikacijami za različne namene uporabe. Omogoča uporabo nabora funkcij, ki so vgrajene v Minimax in integracijo s spletnimi trgovinami.
API - navodila za razvijalce
Minimax API je RESTful spletna storitev, ki omogoča povezavo z zunanjimi aplikacijami za različne namene uporabe. Omogoča uporabo določenega omejenega nabora funkcij, ki so vgrajene v programu Minimax.
 API programski vmesnik (video)
V video prispevku je opisan prikaz delovanja povezave spletnega vmesnika API in programom Minimax.
Sistemski šifranti
Navodilo velja za prenos podatkov iz sistemskih šifrantov prek API vmesnika: država, denarna enota, tečaj, vrsta temeljnice, pošta, koda namena, stopnja DDV.
Account (Konto)
Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta konti prek API vmesnika.
Analytic (Analitika)
Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta analitik prek API vmesnika.
Customer (Stranka)
Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta strank prek API vmesnika.
DocumentNumbering (Številčenje)
Navodilo velja za prenos podatkov številčenja dokumentov prek API vmesnika.
Employee (Delavec)
Navodilo velja za prenos podatkov šifranta delavci prek API vmesnika.
Stock (Stanje zalog)
Navodilo se nanaša na prenos podatkov zalog prek API vmesnika.
StockEntry (Promet zalog)
Navodilo se nanaša na prenos podatkov stanja zalog prek API vmesnika.
Order (Naročilo)
Navodilo se nanaša na prenos podatkov naročil prek API vmesnika.
Journal (Temeljnica)
Navodilo velja za prenos podatkov temeljnic prek API vmesnika. Prikaz primera vnos temeljnice brez podatkov za knjigo DDV in s podatki za knjigo DDV.
Item (Artikel)
Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta artiklov prek API vmesnika.
IssuedInvoice (Izdani računi)
Navodilo velja za prenos podatkov izdanih računov prek API vmesnika.
Prenosi podatkov iz spletne trgovine v Minimax
Iz spletnih trgovin v Minimax se lahko prenašajo različni podatki, odvisno od tega, kar omogoča spletna trgovina. Prenašamo jih preko API-ja ali z uvozom xml datoteke.
Davčno potrjevanje računov za zunanje programe prek API storitev Minimax
Podatke izdanega računa pošljemo v Minimax, ki račun ob izstavitvi davčno potrdi ter dokument izdanega računa vrne z vsemi zakonsko potrebnimi podatki, ki ga lahko tudi v drugi aplikaciji natisnemo.
IssuedInvoicePosting (Knjiženje izdanih računov in dnevnih iztržkov)
API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoicePosting Opis Vmesnik je namenjen prenosu prometa dnevnega iztržka in knjiženju izdanih računov. Preko vmesnika so omogočene naslednje funkcionalnosti: Branje seznama  in...
Warehouse (Skladišče)
API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Warehouse Opis Vmesnik je namenjen prenosu podatkov skladišč.  Več informacij za vnos novega skladišča dobimo na navodilu za šifrant skladišč. Vmesnik o...