Uvoz v Minimax (Excel)

Articles

Delavci - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz delavcev preko CSV datoteke (excel).
Knjižbe - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz knjižb preko CSV datoteke (excel).
Osnovna sredstva - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz registra Osnovnih sredstev preko excel datoteke.
Tiskanje kontnega načrta v tujem jeziku (excel)
Navodilo velja za ureditev nastavitev za tiskanje kontnega načrta v tujem jeziku.
Začetno stanje zalog - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz začetnega stanja zalog preko CSV datoteke (Excel).
Šifrant Analitike - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz Analitik preko CSV datoteke (excel).
Šifrant Artikli - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz artiklov preko CSV datoteke (excel).
Šifrant Ceniki - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz Cenikov preko CSV datoteke (excel).
Šifrant Stranke - navodila za uvoz v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz podatkov preko CSV datoteke (Excel).
Razlaga napak pri uvozu podatkov
Po uvozu podatkov v Minimax program izpiše Poročilo o uvozu, ki vsebuje informacijo o prebranih podatkih, uvoženih podatkih, podatkih z napakami in podatkih, ki že obstajajo v Minimaxu.
Prejem - navodila za uvoz vrstic prometa zalog v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz Prejema zalog preko CSV datoteke (Excel).
Izdaja - navodila za uvoz vrstic prometa zalog v Minimax (excel)
Navodilo velja za pripravo in uvoz Izdaje zalog preko CSV datoteke (Excel).