Šifrant Odhodki

Šifrant Odhodki krmili knjiženje prejetih računov, saj odhodki določajo kako se bo prejeti račun zapisal v računovodske in davčne evidence.

V meniju Šifranti > Odhodki lahko:


V tem prispevku