Osnovne možnosti bančnih izpiskov

Articles

 Vnos bančnega izpiska (video)
V posnetku je prikazan vnos bančnega izpiska v programu Minimax
Vnos bančnega izpiska
Bančne izpiske lahko uvažamo iz spletnih bančnih programov ali vnašamo ročno. Bančni izpisek je razdeljen na dva dela, in sicer na glavo in vrstice izpiska.
Urejanje bančnega izpiska
Na bančnem izpisku urejamo splošne podatke o bančnem izpisku, urejamo vrstice bančnega izpiska, jih brišemo in dodajamo.
Bančni izpiski - številke vrstic
Zaradi večje preglednosti in lažjega odkrivanja napak na bančnem izpisku so vrstice izpiska oštevilčene. Ob vsakem opozorilu program izpiše tudi zaporedno številko vrstice, ki jo je treba urediti.
Vnos vrstice izpiska v tuji denarni enoti
Na bančnem izpisku knjižimo zneske tudi v tuji denarni enoti. V kolikor izberemo odprto postavko v tuji denarni enoti program predlaga tujo denarno enoto.
Vnos mesečnega bančnega izpiska glede na datum plačila
Pri knjiženju mesečnega bančnega izpiska vnašamo za vsako plačilo svoj datum. Za vsak različen datum knjiženja se pripravi ločena temeljnica.
Izdelava osnutka izdanega računa za predplačilo iz knjižbe na bančnem izpisku
Minimax omogoča pripravo osnutka izdanega računa za predplačilo na podlagi podatkov o plačilu na bančnem izpisku.
Izdelava osnutka prejetega računa iz knjižbe na izpisku
Minimax omogoča pripravo osnutka prejetega računa na podlagi podatkov o plačilu na bančnem izpisku.
Formiranje blagajniškega prejemka in izdatka neposredno iz bančnega izpiska
Na bančnem izpisku je mogoče narediti blagajniški prejemek ali izdatek neposredno iz vrstice bančnega izpiska.
Pregledovanje bančnih izpiskov
Podatke o bančnih izpiskih lahko iščemo na osnovnem ali naprednem pregledu izpiskov.
Brisanje bančnega izpiska
Brišemo lahko samo osnutke bančnih izpiskov, zato moramo izpisek, ki je bil že knjižen, najprej preklicati. 1. Izberemo bančni izpisek , ki ga želimo brisati. 2. Kliknemo  na datum izpiska . 3. Nato na Preklic potrditve .  S p...