Osnovne možnosti bančnih izpiskov

Articles

 Vnos bančnega izpiska (video)
V posnetku je prikazan vnos bančnega izpiska v programu Minimax
Vnos bančnega izpiska
Bančne izpiske lahko uvažamo iz spletnih bančnih programov ali vnašamo ročno. Bančni izpisek je razdeljen na dva dela, in sicer na glavo in vrstice izpiska.
Urejanje bančnega izpiska
Na bančnem izpisku urejamo splošne podatke o bančnem izpisku, vrstice bančnega izpiska. Vrstice lahko brišemo in dodajamo nove.
Bančni izpiski - številke vrstic
Zaradi večje preglednosti in lažjega odkrivanja napak na bančnem izpisku so vrstice izpiska oštevilčene. Ob vsakem opozorilu program izpiše tudi zaporedno številko vrstice, ki jo je treba urediti.
Vnos vrstice izpiska v tuji denarni enoti
Če je bil izdan račun v tuji denarni enoti, moramo plačilo na bančnem izpisku poknjižiti v domači in tuji denarni enoti.
Vnos mesečnega bančnega izpiska glede na datum plačila
Pri knjiženju mesečnega bančnega izpiska vnašamo za vsako plačilo svoj datum. Za vsak različen datum knjiženja se pripravi ločena temeljnica.
Izdelava osnutka izdanega računa za predplačilo iz knjižbe na bančnem izpisku
Minimax omogoča pripravo osnutka izdanega računa za predplačilo na podlagi podatkov o plačilu na bančnem izpisku.
Izdelava osnutka prejetega računa iz knjižbe na izpisku
Minimax omogoča pripravo osnutka prejetega računa na podlagi podatkov o plačilu na bančnem izpisku.
Formiranje blagajniškega prejemka in izdatka neposredno iz bančnega izpiska
Na bančnem izpisku je mogoče narediti blagajniški prejemek ali izdatek neposredno iz vrstice bančnega izpiska.
Pregledovanje bančnih izpiskov
Podatke o bančnih izpiskih iščemo na osnovnem ali naprednem pregledu izpiskov. Pri naprednem iskanju pregled omejimo z dodatnimi kriterijih. Podatke lahko razvrščamo s klikom na naziv stolpca.
Brisanje bančnega izpiska
Navodilo se nanaša na brisanje bančnega izpiska. Brišemo lahko samo osnutke  bančnih izpiskov, zato moramo izpisek, ki je bil že knjižen, najprej preklicati. V meniju Banka > Bančni izpiski   izberemo bančni izpisek,...