Tiskanje in pregledi v dvostavnem knjigovodstvu

Articles

Dnevnik knjiženja
Dnevnik knjiženja je namenjen pregledu knjiženj po različnih temeljnicah, ki smo ga opravili v nekem obdobju.dnevnik temeljnic: izpiše kronološki pregled knjiženja po posameznih temeljnicah.dnevnik obdobja: izpiše kronološki pregled posameznih knjižb v določenem obdobju.
Tiskanje kartice konta
Kartico konta natisnemo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >kliknemo Kartica konta.
Tiskanje kartice stranke
Koraki za tiskanje kartice stranke: Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Kartica stranke.
Tiskanje in izvoz knjižb
Navodilo velja za za pripravo in tiskanje knjižb. V meniju > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > izberemo Knjižbe.
Tiskanje zbirov v knjigovodstvu
Navodilo velja za pripravo in tiskanje posameznih zbirov v knjigovodstvu. Zbire izvozimo v Excel preglednico ali natisnemo.
Zbiri po analitikah v dvostavnem knjigovodstvu
Navodilo velja za zbir po analitikah v Dvostavnem knjigovodstvu:
Knjigovodstvo - pregledi poslovanja
Navodilo velja za pripravo in pregled grafikonov v knjigovodstvu.
Pregled poslovanja z grafikoni
Navodilo prikazuje kako z grafikoni na vstopni strani lahko hitro in na enostaven način pregledujemo poslovanje.Na vstopni strani programa Minimax s klikom na ime organizacije program prikaže graf s podatki za pregled osnovnih kazalnikov poslovanja organizacije.
Pošiljanje dokumentov po e-pošti
V programu Minimax imamo možnost pošiljanja dokumentov neposredno po e-pošti.
Knjižbe z napačno stranjo knjiženja
Pri vnosu knjižb se lahko zgodi, da pomotoma vnesemo knjižbo na napačno stran knjiženja. Navodilo prikazuje kako v programu preverimo, ali imamo takšne knjižbe.