Bruto bilanca

Articles

Bruto bilanca
Bruto bilanco pripravimo na katerikoli dan v poslovnem letu (določenem v Knjigovodstvo > Letne obdelave). V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > kliknemo Bruto bilanca. Program prikaže bruto bilanco na zadnji dan v poslovnem letu, ki vsebuje podatke vseh potrjenih temeljnic do tega dne.
Izpis bruto bilance v tujem jeziku
Navodilo velja za primer izpisa bruto bilance v tujem jeziku.