Knjiženje v dvostavnem knjigovodstvu

Articles

Vnos izdanega računa neposredno v knjigovodstvo
Navodilo velja za primere ročnega vnosa izdanega računa v dvostavnem knjigovodstvu.
Vnos prejetega računa neposredno v knjigovodstvo
Navodilo velja za primere ročnega vnosa prejetega računa v dvostavnem knjigovodstvu.
Knjiženje izdanega ali prejetega računa samo v davčne evidence
Navodila velja za primer knjiženja računa samo v davčne evidence (npr. ob prehodu iz drugega programa).
Ročno knjiženje kompenzacije - asignacije
Navodilo velja za ročno knjiženje kompenzacije oz. dvostranskega pobota v dvostavnem knjigovodstvu.
Knjiženje otvoritvene temeljnice in ročno knjiženje prometa
Navodilo se nanaša na knjiženje otvoritvene temeljnice ob začetku dela v Minimaxu.Vse nadaljnje otvoritvene temeljnice se pripravijo samodejno pri prehodu v novo poslovno leto v meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave.
Zapiranje več postavk pri knjiženju plačil preko temeljnice in bančnega izpiska
Odprte postavke lahko v programu zapiramo preko temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu ali preko bančnih izpiskov.