Osnovne možnosti dvostavnega knjigovodstva

Articles

Dvostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo predstavlja glavno knjigo, saldakonte in stroškovno knjigovodstvo. Namenjeno je pregledovanju in tiskanju podatkov, saj program dokumente in obračune pripravi samodejno v dvostavno knjigovodstvo na podlagi nastavitev v šifrantu Avtomatični konti.
Vrste temeljnic
Minimax omogoča pripravo različnih temeljnic.Dejansko so vse vrste temeljnic enake. Bistvene razlike so samo pri temeljnicah "OTV", "TR", "PR" in "IR".
Ročni vnos temeljnice
Navodilo velja za primere ročnega vnosa temeljnice v Dvostavnem knjigovodstvu. Ročen vnos uporabimo v primeru, ko npr. izstavljamo izdane račune v drugem programu, knjigovodske podatke pa želimo voditi v Minimaxu.
Urejanje temeljnice
Avtomatično pripravljene temeljnice lahko popravljamo. Izjema so temeljnice, ki imajo status Avtomatska in nastanejo pri letnih obdelavah, knjiženju amortizacije, zalog ter tečajnih razlik.
Pravice uporabnikov paketov poslovanja in potrjevanje temeljnic
V osnovi paketi Poslovanja ne omogočajo vnosa in urejanja knjigovodskih podatkov. V tem primeru z vnosom npr. računa program samodejno pripravi temeljnico, ki pa ostane v osnutku dokler jo računovodja ne potrdi. Z določitvijo pravice pa pridobi tudi podjetnik možnost potrjevanja temeljnic.