Osnovne možnosti obračuna DDV

Articles

Obračun DDV
V Obračunu DDV obračunavamo in izpisujemo obrazce vezane na mesečni ali trimesečni obračun davka na dodano vrednost po fakturirani ali plačani realizaciji.
Urejanje obračuna DDV
Navodilo velja za urejanje in pregled obračuna DDV. Urejamo lahko le osnovne podatke obračuna DDV, medtem ko obračunskih podatkov ne moremo urejati na obračunu DDV.
Brisanje obračuna DDV
Brišemo lahko le zadnji nepotrjeni obračun DDV. V primeru, da želimo brisati potrjeni, torej knjiženi obračun, ga najprej prekličemo in nato brišemo.
Odbitni delež DDV
Društva in nekatere druge organizacije morajo pri upoštevanju vstopnega DDV upoštevati odbitni delež. Za samodejni obračun najprej uredimo nastavitve obdobij za odbitni delež DDV.
Obračun DDV-ja v primeru spremembe statusa davčnega zavezanca sredi meseca
Navodilo velja za ureditev nastavitev v primeru sprememb statusa davčnega zavezanca. (mesečni, trimesečni, ni statusa)
Zakaj ne moremo odpreti novega obračuna DDV?
Navodilo velja za primer, ko ne moremo odpreti novega obračuna DDV
Zakaj nimam gumba "Nov" pri obračunu ddv?
Pri obračunu DDV gumb Nov ni prikazan v primeru, ko imamo paket licenc katera ne vsebuje licence za računovodstvo.