Obračun po plačani realizaciji

Articles

Obračun DDV po plačani realizaciji
Za vodenje DDV-ja po plačani realizaciji najprej uredimo nastavitve v meniju Nastavitve > Obdobja za DDV.
Poročanje o neplačanih računih
Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora davčnemu organu poročati o vseh izdanih računih, ki niso plačani do 31. decembra tekočega leta. Popis neplačanih računov mora davčni zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu uradu najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.
Posebnosti knjiženja izdanih računov pri obračunu DDV po plačani realizaciji
Pri "navadnih" davčnih zavezancih ob knjiženju izdanega računa program pripravi avtomatično knjigovodsko temeljnico, ki vključuje tudi ustrezne zapise v davčne evidence.Pri zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi plačane realizacije, bo terjatev za DDV vpisana v davčne evidence šele z dnem plačila.
Posebnosti knjiženja prejetih računov pri obračunu DDV po plačani realizaciji
Pri "navadnih" davčnih zavezancih ob knjiženju prejetega računa program pripravi avtomatično knjigovodsko temeljnico, ki vključuje tudi ustrezne zapise v davčne evidence.Pri zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi plačane realizacije, bo obveznost za DDV vpisana v davčne evidence šele z dnem plačila.