Pregledi in poročanje za DDV

Articles

Tiskanje knjig DDV
Natisnemo lahko Knjigo izdanih in Knjigo prejetih računov pri obračunu DDV-ja.
Pregled in urejanje podatkov za DDV
Z obračunom DDV-ja program samodejno pripravi knjigo izdanih in prejetih računov ter vse potrebne obrazce za oddajo na FURS in knjigovodsko temeljnico. Zapise lahko pregledujemo in omejujemo z različnimi pogoji, prikazane pa so samo potrjene temeljnice (brez osnutkov).
Podatki zajeti v RP-O pod polje B
Pri dobropisih, ki se nanašajo na dobave iz preteklih obdobij in so izdani v skladu (oproščen po 1. točki 46. čl. ZDDV), po izdaji dobropisa vnesemo tudi datum popravka, da bo pravilno upoštevan na Rekapitulacijskem poročilu v polje B obrazca RP-O.