Knjiženje v DDV

Articles

Ali za knjiženje dogodkov v novem poslovnem letu odpremo novo obdobje za DDV?
Pri prehodu v novo poslovno leto ne odpremo novega obdobja za DDV.