Knjiženje odprtih postavk

Articles

Zapiranje odprtih postavk
Odprte postavke zapiramo preko bančnih izpiskov, blagajne, oziroma z ročnim zapiranjem postavk.
Ročno zapiranje odprtih postavk
V meniju Poslovanje izberemo Odprte postavke, s klikom na datum pri plačilu, izberemo račun za zapiranje.
Kako lahko zapiram dobropise?
Dobropise zapiramo v odprtih postavkah tako, da izberemo stranko ter račun za zapiranje.
Masovno zapiranje odprtih postavk
Navodilo velja za masovno zapiranje odprtih postavk. Če so med letom ostale nezaprte odprte postavke in želimo odprta plačila in račune masovno zapreti, jih zapremo prek masovnih obdelav.   Običajno masovno zapiranje uporabimo ob koncu poslovn...